Изолацията на Русия няма да доведе до остра криза в световното предлагане на петрол