Стая с прозорци без решетки и гледка към Рила - как ще изглежда новият затвор в Самораново