Стипендиантка на Стефан Данаилов вдигна публиката на крака във фаталната "Лулу"