Санкциите са стигма, ще върнат Русия с 15 години назад, няма път обратно