Рекордната инфлация помрачава нагласите сред потребителите във Великобритания