К. Крал: Енергийната система на София трябва да издържи газова криза през зимата