Черна гора: Трети страни прокарват интересите си на Западните Балкани.