Прехвърлят материал от учебните програми за горен клас, новите ще са готови за 15 септември