НАП започна проверки в 2000 фирми с нелогично големи материални запаси в балансите им