Производители от Пловдивско: Черешите малко, няма да паднат под 10 лв. за килограм