Ако героите от приказките имаха регистрация в сайт за запознанства, обявите щяха да са такива...