Прессъобщение: Община Малко Търново организира официална церемония „Първа копка“ по проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново” за обект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в местност „Вълково мъглище“, до с. Граматиково, Община Малко Търново“.