Осигуряват 25 млн. лв. на болници за дейности извън обхвата на здравното осигуряване