Лена Бориславова: Ще се постараем учениците да не бъдат първи засягани от ограниченията, особено малките