Незабелязана мантинела е причина за катастрофата на магистрала Струма