Предложение: Да бъде подпомогнато финансово семейството на майор Терзиев