Тази компания произведе повече милиардери от Google и Facebook