Депутатите обсъждат субсидия от един лев за действителен глас, получен от партия или коалиция