Президентът разпуска парламента, изборите – на 11 юли