Фермер премести границата между Белгия и Франция. Пречела на трактора му