Разрешителните за строеж са за повече и с по-голяма площ сгради