С колко може да се увеличи изплащането на дивиденти за S&P 500 през 2021 г.