Ако не се разбере с България, Северна Македония може да забрави за ЕС