Над 50% от хората в демокрациите по света чувстват прекомерни COVID ограничения