Германия забранява ислямска група заради финансиране на тероризъм