Два протеста пред президентството, свирят вувузели