График за почистване на дъждоприемните шахти на 5 и 7 май