На този ден преди 60 години бе изстрелян „Мъркюри 3“