Мисията на училище "Дени Дидро" е да утвърди нов модел на образование