Светла сряда е - изпълняват се обичаи за плодородие