„Софарма“ също не планира да гласува дивидент за акционерите