Пандемията направи невъзможното: накара германците да инвестират на пазарите