Новото правителство на Словакия получи вот на доверие - Свят