Експерт на ОИСР: Добрата перспектива и продължаващото отваряне на Китай ще продължат да привличат чуждестранните инвестиции