Живков – енергичен, но неприятен, Антон Югов прилича на берберин