Новият 'ДЖИТБОЛ' e в подкаст - КЕДЪРА и ХЕРАКОВ за биографията на КОРНЕЛ