НСО с мерки за гарантиране на сигурността на София на 6 май