Защо в руския контрасанкционен списък се оказа и шефът на латвийския СЕМ?