Въоръжен опитa да нахлуе в ЦРУ, агенти го простреляха