ЕС: Да се позволи пътуването, но само за ваксинираните