Как да разрешите проблемите, вместо да се разделяте?