Мая от "Мастършеф" разкри защо още танцува бели денс