Над 400 души сменили пола си в Белгия през 2020 г.