Държавният дълг се повиши с 273 млн. лв. през март