Процесът на духовната деградация на Америка се ускорява