Г-7 ще заделят 15 млрд. долара за образование на момичета в развиващите се страни