Многоцветна изложба в Пловдив, обвързваща традицията с настоящето