Здравният министър призна на чужденци ваксини, които сам не приема