Председателят на Общинския съвет Христо Кавалски пренесе благодатния огън от София до Павликени