Инфлацията е тест за ценовата сила на глобалните брандове